Zdanění investic

[object Object]

Zdanění investic je tou méně radostnou stránkou investování. Ať už příjmy z vašich investic dosahují nulových hodnot nebo jste úspěšným investorem, daňová povinnost platí pro všechny. Na co všechno myslet při danění investic a jakých chyb se vyvarovat?

Při zdanění investic platí jiná pravidla pro soukromé osoby a jiná pro právnické osoby, které mají investování jako předmět svého podnikání. My se zaměříme na danění investic fyzických osob.

Daň z příjmu

Zdanění investic spadá pod daň z příjmu, která se řídí Zákonem č. 586/1992 Sb.

Pro stanovení výše daní je ovšem důležité si odpovědět na tyto zásadní otázky – Vznikl zdanitelný příjem? Jaká je forma tohoto příjmu? Je nebo není tento příjem osvobozený od daně?

Rozlišení příjmů

V běžném životě bývá největší položkou v daňovém přiznání příjem ze závislé činnosti tzn. ze zaměstnání.

Zákon o daních z příjmů ovšem rozlišuje i další druhy příjmů a právě sem patří investice.
Jedná se o příjmy:

  • ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) – sem spadají příjmy právě ze zaměstnání nebo také příjmy společníků a jednatelů s.r.o.
  • ze samostatné výdělečné činnosti (§7) – příjmy z podnikání na ŽL
  • z kapitálového majetku (§8)
  • z pronájmu movitých i nemovitých věcí (§9)
  • ostatní příjmy (§10) – například výhry nebo příjmy z důchodu 

Jak na zdanění nejčastějších investičních produktů

Na trhu existuje široké pole investičních možností. Povinnost odvádět daň z investice vzniká bez ohledu na to, zda vaše investice dosáhla výnosu nebo ne. Pojďme si projít možnosti danění u těch nejoblíbenějších. 

Spořicí účty a termínované vklady

Pokud své úspory ukládáte na spořící účty nebo termínované vklady, tak si nemusíte dělat další starosti s jejich zdaněním. Banka vám automaticky strhává 15% daň z vašich výnosů.
Tento způsob spoření ovšem vzhledem k nízkým úrokovým mírám, není příliš profitabilní a spíše na něm proděláváte. Proč tomu tak je, si přečtěte v našem článku o inflaci. 

Podílové fondy

Podílové fondy patří k populárním investičním nástrojům. Díky nim lze investovat rozmanitě, od dluhopisů po akcie.
Dividendy z cenných ovšem papírů většina podniků reinvestuje, takže investor je často nedostává přímo na svůj účet. V takovém případě pak nevzniká příjem z držby podílového listu (§8) a tím pádem ani daňová povinnost. 

Dobrou zprávou je také fakt, že pokud podílové fondy máte v držení déle než 3 roky, tak ani po jejich prodeji je nemusíte uvádět do daňového přiznání. 

Vlastní portfolio akcií a dluhopisů

Pokud jste už zkušenými investory, kteří si sestavují vlastní portfolio akcií a dluhopisů, jistě víte, že u danění úroků a dividend panují rozdílné přístupy.

 Pokud se jedná o příjmy z České republiky, tak podléhají dani ve výši 15 %. Tato daň je ovšem odváděna přímo emitentem a investoři dostávají příjem již očištěný o daň a nemusí ho již dále uvádět ve svém daňovém přiznání.

Zahraniční dividendy a úroky jsou ovšem odlišný případ. Takto získané peníze spadají do daňového přiznání, a to konkrétně pod příjmy z kapitálového majetku (§8). Proto je musíme danit 15% srážkovou daní.

Pozitivním faktem je ovšem to, že si v tomto případě můžeme započíst daň sraženou plátcem v zahraničí. Tím se vyhneme dvojímu zdanění našich investic.

Zdanění investic od finGOOD

Každý měsíc dostáváte od finGOOD na svůj účet výnosy ze svých investic. Tento příjemný zdroj pasivního příjmu je ovšem nezdaněný.

Příjmy z vašich investic u finGOOD můžete danit dle § 8 – Příjmy z kapitálového majetku. Přehledný souhrn svých ročních investic naleznete po přihlášení do svého profilu v sekci editace údajů.

 

Tento článek má pouze informativní charakter. Pro konkrétní otázky, týkající se daňového přiznání se obraťte na svého daňového poradce.