Nechte pracovat složené úročení ve váš prospěch

[object Object]

Rostoucí inflace nás nutí čím dál víc přemýšlet nad tím, jak ochránit své úspory. Způsobů je mnoho, ale ty nejúčinnější mají jedno společné – uplatňuje se u nich tzv. složené úročení. Tento mocný nástroj, Albertem Einsteinem označený jako osmý div světa, dokáže už i relativně nízký vklad několikanásobně zhodnotit. V článku si ukážeme, jak složené úročení funguje a kdy přináší nejzajímavější zisky. Kromě suché teorie se podíváme i na několik propočtů vycházejících z reálných scénářů. Ale nejdřív základy.

V čem spočívá síla složeného úročení? 

Složené úročení není žádná velká věda. Je to způsob úročení, při kterém se v každém úrokovacím období zhodnocuje kromě vkladu i připsaný úrok. Zjednodušeně řečeno jde o úroky z úroků.

První úrokovací období se vám úrok vyměří pouze z úvodního vkladu. Ale hned další úrokovací období už z vkladu plus připsaného úroku. Další období z vkladu a dvou připsaných úroků. A stejným způsobem se to nabaluje dál a dál. S každým úrokovacím obdobím se tak zvyšuje zhodnocovaná částka a tím i úrok. To nezní špatně, že ne?

Pojďme se rozehřát na prvním příkladu, který možná znáte ze svého spořicího účtu.

Příklad 1 – Adamův spořicí účet 

Seznamte se s Adamem. Adamovi je 25 let, čerstvě dostudoval vysokou školu, a protože už si už střední školy přivydělával, rozhodl se, že své úspory, 80 000 Kč, nechá zhodnocovat na spořicím účtu. Jak přesně se Adamovy finance budou vyvíjet na spořicím účtu s úrokovou sazbou 4 %? Do výpočtu nezahrnujeme srážkovou daň.

První rok se peníze Adamovi zhodnotí z jeho vkladu (80 000 Kč). Banka mu připíše úrok 3 200 Kč (4 %). Adam tak má na konci období 83 200 Kč. Ale co druhý rok? Štědrá banka už nevyměří úrok jen z vložených 80 000 Kč, ale z 83 200 Kč, tedy i z peněz, které Adamovi na účet připsala sama. Úrok je ve druhém období 3 328 Kč. Na konci druhého roku má Adam na účtu 86 528 Kč.

Tímto způsobem se rok co rok zvyšuje částka, z níž banka připisuje úrok. Úrok je vyšší a tím roste i konečný zůstatek stále rychleji. Pokud Adam na úspory nesáhne, po 40. roce spoření by se úrok vyměřoval už téměř ze 370 000 Kč. Jeho původní vklad by se mu tím znásobil téměř pětkrát!

Rok úročení Částka, ze které se úročíÚrok (4 %)Zůstatek na konci roku
180 0003 20083 200
283 2003 32886 528
386 5283 46189 989
489 9893 60093 593
593 5933 74497 337
10113 8704 555118 425
15138 5405 542144 082
20168 5566 742175 298
25205 0738 203213 276
30249 5029 980259 482
35303 55612 142315 698
40369 32114 773384 094

Jak můžete vidět, největšího zhodnocení se Adam dočká v posledních letech spoření. Je to dáno tím, že složené úročení se vyznačuje exponenciálním růstem, kdy největší zisky přicházejí na scénu až po 30. roce.

Právě dlouhodobost je tím nejdůležitějším faktorem, který stojí za úžasnými výnosy složeného úročení. To si ukážeme později na dalších, ještě zajímavějších příkladech.

Složené úročení s vyšším zhodnocením. Kde ho hledat?  

Možná vás u příkladu se spořicím účtem napadlo nejedno „ale“. A my vám dáme za pravdu. Příklad počítal s konstantní úrokovou sazbou. V praxi se ale úrokové sazby spořicích účtů mění – v roce 2022 se pohybovaly v širokém pásmu od desetin procenta do pěti a více procent. Navíc, garantovaný úrok platí často pouze do určité výše vkladu. Kromě toho jsou úrokové sazby ve vztahu k inflaci nízké, přestože jsme u nich v poslední době zaznamenali dramatický nárůst. 

Výnosy složeného úročení mohou dosáhnout skutečně zajímavých hodnot, jen když se vydáme cestou finančních nástrojů s vyšším zhodnocením. Složené úročení s garancí vyššího úroku než u spořicího účtu najdete třeba u dluhopisů, které však nejsou z pohledu zajištění příliš bezpečné.

Zhodnocení přesahující 10 % umožňují také moderní platformy jako Fingood. Stačí si vybrat z aktuálních investic a nechat složené úročení pracovat ve váš prospěch.

Čas, hlavní ingredience složeného úročení

Dejte složenému úročení čas dlouhodobě pracovat a překvapí vás téměř astronomickými výnosy. Při dlouhodobém spoření je základní ingrediencí čas, což si ukážeme na následujícím příkladu. 

Do tabulky jsme shrnuli plány 4 aktérů, kteří se rozhodli spořit do 65 let při stejné míře výnosu (10 %).

 KapitálDoba investováníZhodnocení  Konečná částkaNa úrocích získáno
Martin, 22 let25 00043 let10 %1 506 0011 481 001
Sára, 30 let50 00035 let10 %1 405 1211 355 121
Pavel, 36 let50 00029 let10 %793 154743 154
David, 50 let350 00015 let 10 %1 562 0361 112 036 

Z tabulky můžeme dojít k následujícím závěrům:

  • Martin mohl investovat o polovinu peněz méně než Sára, a přesto dosáhl o 100 000 Kč vyšší částky. A to jen díky tomu, že začal o 8 let dřív.
  • Pavel zvolil stejný kapitál jako Sára (50 000 Kč), ale začal investovat o 6 let později. Jeho zisk je přibližně poloviční. Aby dosáhl stejné částky jako Sára, musel by investovat cca 90 000 Kč. 
  • David, který objevil kouzlo složeného úročení až v 50 letech, musel investovat čtrnáctinásobek Martinova vkladu, aby dosáhl stejných výsledků jako on. 

Co si z toho odnést? Deficit v investičním horizontu lze částečně vykompenzovat výší vkladu, ale čím dříve se do investování vrhnete, tím lépe. Ani po čtyřicítce není pozdě na to začít investovat.

Kolik složené úročení vynese vám? Dosaďte do vzorce a budete vědět

Možná si teď v hlavě pohráváte s myšlenkou, kolik by mohlo složené úročení hodit vám. Abyste nemuseli své přibližné výnosy komplikovaně počítat, máme tu matematický vzorec, se kterým to zvládnete cobydup.

Vzorec vypadá následovně:
Kn = Ko ×(1+i)n.

Výpočtem se dozvíme výslednou částku (Kn), jaké dosáhneme za určitou dobu spoření (n) při určité úrokové míře (i), pokud vložíme určitý kapitál (Ko). 

Za lenochy spočítá zisky kalkulačka složeného úročení: 


Fingood nabízí individuální časově ohraničené investice. Spočítejte si, kolik vám vaše investovaná částka vydělá, a do další příležitosti můžete vložit získanou částku i s úroky.
Zní vám to jako složené úročení? Máte pravdu!

Není úročení jako úročení

Opak složeného úročení, tzv. jednoduché úročení, se od složeného liší v tom, že se při něm každé úrokovací období úročí jen a pouze vklad. Připsané úroky se do úročení nezahrnují. A kdy takový případ nastane? Například tehdy, pokud úrok na konci úrokovacího období vždy ihned utratíme nebo ho odložíme na samostatný účet.

Příklad 3 – složené a jednoduché úročení 

Vraťme se na chvíli za Adamem. Při jednoduchém úročení mu banka připíše každý rok stejný úrok (3 200 Kč). Celkově tak po 40 letech spoření získá na úrocích 128 000 Kč. Přitom již víme, že složeným úročením by jeho úrok narostl do celkových 304 094 Kč. A to je už pořádný rozdíl

Při jednoduchém úročení by se tak Adam zbytečně připravil o 176 094 Kč, a to jen proto, že si úroky odkládal stranou nebo je utratil. Takový způsob úročení je ve srovnání se složeným úročením extrémně nevýhodný.

Rok úročení Částka, ze které se úročíÚrok při jednoduchém úročeníÚrok při složeném úročení
180 0003 2003 200
280 0003 2003 328
380 0003 2003 461
480 0003 2003 600
580 0003 2003 744
1080 0003 2004 555
2080 0003 2006 742
3080 0003 2009 980
4080 0003 20014 773

V čem se liší úroky a výnosy z akcií?

Další alternativou složeného úročení jsou investice do akcií. Složené úročení oproti akciím jednu obrovskou výhodu – jistotu výnosu. Hodnota akcií může sice dlouhodobě růst a přes noc z vás udělat milionáře, stejně tak může ale rapidně klesnout a o peníze vás připravit. Podobně riziková je i další varianta akciového výnosu, dividenda. Ta se určuje ze zisků společnosti a nikdo vám ji nezaručí. Výnos z akcií je zkrátka spojený s mnohem vyšším rizikem. 

Při obyčejném úroku se nervům z vývoje hodnot akcií a obav o úspěšnost společnosti vyhnete. Podobně fungují i další investiční nástroje s pevně daným zajištěným úrokem, které nabízí i Fingood. 

Díky pevně daným pravidlům stojí složené úročení vždycky na vaší straně. Výnos z něj znáte předem a nemusíte se s ním obávat ztráty peněz. 

Jak funguje složené úročení s Fingood?

S Fingood můžete svůj kapitál zhodnotit složeným úročením o zhruba 8–12 % ročně prostřednictvím investic do různých firem a projektů. Díky přísným kritériím, které investiční komise platformy Fingood na firmy a projekty klade, je míra rizika minimální, úrok je garantovaný, stejně jako termín návratnosti investice.

Maximum potenciálu složeného úročení na Fingood využijete, pokud zhodnocené peníze reinvestujete. Po ukončení jedné investice je jednoduše vložíte do další. Vybrat si můžete z investic s anuitním i balonovým splácením.

Složené úročení v kostce

Složené úročení je vysoce efektivní způsob zhodnocení peněz, u kterého se každé úrokovací období úročí nejen vklad, ale i připsaný úrok. A ten je, stejně jako celková zhodnocená částka, každým rokem větší a větší.

Na rozdíl od akciového výnosu je výnos ze složeného úročení garantovaný a nepodléhá výkyvům trhu. O výnosy tak nepřijdete, ani když vybíráte v době, kdy akciový trh nenadále poklesl. 

Protože úroky i koncová částka rostou exponenciálně, největší efekt v podobě několikanásobného zúročení vkladu se projeví až po 30 a více letech. Pokud tak s investicí začnete včas, vaše zisky se mohou vyšplhat až na desetinásobek vašeho původního vkladu, případně i víc. 

A takový polštář už by se důchod hodil, no ne?

S platformou Fingood:

  • Investujete do pečlivě vybraných projektů a firem, které splňují přísná kritéria 
  • Máte pevně garantovaný úrok i termín návratnosti investice
  • Můžete vybírat z investic s anuitním i balonovým splácením
  • Můžete investovat už od částky 1 000 Kč

A protože čas jsou peníze a při složeném úročení to platí zvlášť, nejvyšší čas začít investovat přišel právě teď. Stáhněte si aplikaci a vložte peníze do zajímavé investiční příležitosti, kde budou pracovat pro vás.