Sestavte si osobní rozpočet v několika jednoduchých krocích

[object Object]

Máte přehled o svých financích, dokážete si naspořit na dovolenou nebo rekonstrukci domu? Nebo spíš žijete od výplaty k výplatě a vlastně nevíte, kam mizí vaše finance? Zkuste si sestavit osobní rozpočet a zjistěte nejlepší způsoby, jak investovat.

Co je to osobní rozpočet

Osobním rozpočtem se zjednodušeně rozumí souhrn všech osobních finančních prostředků, skládající se z příjmů a výdajů. Ve většině případů sleduje rozpočet předem definované období, nejčastěji to bývá jeden kalendářní měsíc. 

Stále si říkáte, proč si sestavit osobní rozpočet? 

 • Budete mít své finance pod kontrolou
 • Naučíte se finanční gramotnosti
 • Budete si moct dovolit mnohem víc utrácet než dřív
 • Nebudete otroky peněz, které vyděláte
 • Přestanete žít od výplaty k výplatě
 • Získáte finanční prostředky k investicím

Rozpočet patří mezi nástroje finančního plánování a je skvělým pomocníkem v situacích, kdy potřebujete zjistit, kolik utratíte nebo ušetříte. Pomůže vám dostat vaše finance do rovnováhy a najít tu správnou cestu, jak je efektivně zhodnotit. Ušetřené finance se vyplatí investovat.

Mít peníze pod kontrolou se vyplatí

Ptáte se, proč mít své peníze pod kontrolou a vědět o svých výdajích? Sestavením rozpočtu můžete zjistit, kam přesně mizí vaše finance a na základě toho v jedné oblasti vašeho života a investovat do jiné oblasti. 

 • Budete mít peníze pod kontrolou
 • Zjistíte, za co nejvíc utrácíte
 • Ušetříte na zbytečnostech
 • Vytvoříte si finanční rezervu
 • Získáte finance k investici

Příjmy versus výdaje

Příjmy

Jsou to veškeré finance, které jsme daný měsíc obdrželi. Dělí se na pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy. Mezi pravidelné příjmy platí odměna za práci nebo z brigády, případně rodičovské a jiné příspěvky. Do nepravidelných příjmů můžeme zařadit odměny a pracovní prémie, úroky z vkladů a příjmy z cenných papírů. Mezi jednorázové příjmy patří například finance z prodeje majetku nebo nemovitosti.

Osobní příjmy patří
 • Čistá mzda
 • Rodičovský příspěvek
 • Starobní důchod
 • Příjem z podnikání
 • Pronájem bytu
 • Pracovní prémie
 • Úroky z vkladů
 • Dividendy

Výdaje

Jedná se o finance, které každý měsíc platíme a vznikají běžným provozem domácnosti, automobilu nebo zajištění potřeb všech členů domácnosti. Zde se setkáváme s pevnými neboli fixními výdaji, které je velmi těžké snížit a je nutné je měsíčně zaplatit. Patří sem splátky z hypoték, splátky půjček nebo také leasing. 

Další výdaje jsou kontrolované neboli variabilní, ty se dají v případě potřeby snížit, případně si je z části odepřít. Sem spadají náklady na oblečení, jídlo, údržbu a opravy automobilu, platby za telefon nebo náklady na zábavu. Samostatnou kategorií jsou jednorázové výdaje, většinou určeny pro dlouhodobé použití. Jedná se o větší částky, například koupě nového automobilu, letní nebo zimní dovolená, případně koupě nového vybavení bytu. 

Osobní výdaje mohou být
 • Splátky z hypotéky
 • Splátky půjček
 • Leasing
 • Poplatky za energie
 • Poplatek za telefon a internet
 • Jídlo, oblečení, kosmetika
 • Zábava a cestování

Kroky pro sestavení rozpočtu

Vytvořte si přehlednou tabulku v Excelu a do ní uveďte veškeré své příjmy za daný měsíc. Do vedlejšího sloupce vepište veškeré osobní výdaje. Na vzor rozpočtu se můžete podívat zde >>

1. krok

K tvorbě osobního rozpočtu vám pomůžou účtenky, ale především pohyb na bankovním účtu. Shromážděte veškeré své účetní výkazy, výpisy z investičních účtů a také výpisy k hypotéce nebo splátkám. Čím více informací a podkladů budete mít, tím lépe sestavíte svůj osobní rozpočet.

2. krok

Nezapomeňte určit fixní a variabilní výdaje. U fixních výdajů zaplatíte vždy stejnou částku, týkají se například hypotéky, splátek půjčky nebo třeba poplatků za energie. U variabilních výdajů se částka mění a většinou není každý měsíc stejná, sem patří jídlo, doprava, oblečení i zábava.

3. krok

Sečtěte veškeré své měsíční příjmy a zvlášť měsíční výdaje. Pokud je váš příjem výrazně vyšší než výdaje, jedná se o přebytek osobního rozpočtu. Pokud jsou příjmy nižší než výdaje, vzniká schodek zvaný deficit osobního rozpočtu

4. krok

Odečtěte výdaje od příjmů a zjistíte, zda jste v deficitu nebo naopak v přebytku. Pokud vám osobní rozpočet ukázal přebytek, kdy vám zbyla dostatečná finanční částka, investujte a efektivně své finance zhodnoťte. V případě deficitu je potřeba najít řešení, jak snížit výdaje, případně navýšit příjem.

Pro rozložení osobních financí je možné dodržet zlaté pravidlo „50:30:20“. V tomto pravidlu dosahují životní náklady hranice 50 % příjmů. Disponibilní příjmy, které jsou určené pro osobní spotřebu, oblečení nebo třeba cestování se pohybují do 30 %. Zbylou část, tedy 20 % tvoří finanční rezervy a peníze určené pro investice.

Zhodnoťte své finance investováním

Investice mohou být dlouhodobé, krátkodobé a dají se rozdělit i na investice s pevným příjmem a investice s pohyblivým příjmem. Další možností je investice do crowdfundingu, kdy se podílíte na získání finančních prostředků pro konkrétní projekt.

Velkou výhodou je investování do reálných podnikatelských potřeb. Navíc přesně víte, k čemu přesně vaše peníze slouží. Sestavením rozpočtu a následným investováním velmi rychle dosáhnete finanční svobody. Při tvorbě osobního rozpočtu bývá nejpříjemnějším zjištěním, že jsou vaše příjmy vyšší než výdaje a vy můžete část svých peněz chytře investovat. Vyzkoušejte například crowdfunding investování do prověřených českých firem a zhodnoťte své finance efektivním způsobem.