Proč řešit hodnoty, vize a poslání u vaší firmy?

[object Object]

Každá firma by měla mít nejen svůj originální název a zapamatovatelné logo, ale stejně důležité jsou vize a poslání, ke kterým značka směřuje. To se může týkat finančního zajištění, finanční nezávislosti nebo zjednodušení každodenního života. Jaké je poslání vaší firmy?

Proč by měla mít firma poslání

Poslání firmy je důležitou informací, kam přesně firma směřuje, kam cílí své každodenní aktivity a čeho přesně chce dosáhnout. Na předních příčkách je rozhodně zisk, bez kterého by se firma nemohla rozvíjet a své cíle naplnit. Mezi vize firmy a důležité firemní hodnoty však může patřit i pomoc společnosti, přiblížení blízké budoucnosti nebo nabídnutí jednoduššího a rychlejšího řešení při plnění požadavků jednotlivců. 

Pokud jste majitelem firmy a zatím jste o jejím konkrétním poslání nepřemýšleli, právě teď je ten správný čas. Tyto své cíle můžete zakomponovat do marketingového plánu a připomenout svým zákazníkům, proč by je měly zajímat právě vaše produkty nebo služby.

Co tím získáte

 • Budete inspirovat ostatní
 • Zvýšíte hodnotu firmy
 • Získáte silnou a stabilní základnu klientů
 • Zvýšíte efektivitu zaměstnanců
 • Společnost bude chápat vaše cíle a vize
 • Snadněji získáte sponzory a investory

Co o vás vypovídá vaše poslání

Pro mnoho společností, ale i jednotlivců je myšlenka firmy důležitá. Nejenže je skvělou inspirací, ale také se dá říct, že dokáže v pár větách shrnout charakteristiku firmy. Poslání firmy patří mezi nejzajímavější informace, na které se ptají investoři i akcionáři.  Vize vaší firmy může hrát důležitou roli také, pokud chcete pro svou společnost získat investici, například na investiční platformě Fingood. Poslání firmy navíc plní funkci hlavní myšlenky firemní kultury.

Jak budovat firemní kulturu

I když je častou prioritou firmy zisk, zkuste se zamyslet i nad dalšími hodnotami, které můžete svým zákazníkům nabídnout. Nabídněte něco víc a zaujměte svou firemní filozofií. Mezi stěžejní myšlenky vaší firemní kultury může patřit téma ekologie, šetření času i financí, urychlení výrobních procesů nebo třeba oslovení široké veřejnosti, nezávisle na dalších požadavcích. 

Zodpovězte si na otázky

 • Jaké jsou vaše cíle v průběhu jednoho roku?
 • Čeho byste chtěli dosáhnout do pěti let?
 • Jaká je stěžejní myšlenka vaší firmy?
 • Proč mají vaše služby nebo produkty smysl?
 • Co přinášíte navíc oproti konkurenci?

K čemu vede poslání a jak jej uskutečnit

Vaše firma, která má jasně stanovené priority a poslání bude konkurenceschopná, nebude se potýkat s nechutí zaměstnanců podílet se na těchto cílích a osloví širokou veřejnost. Vyhněte se stále se opakujícím klišé, které nikam nevedou. Dejte o sobě vědět s konkrétními cíli a jasnými plány do budoucna. Nebojte se definovat své cíle a následně předložit jejich skutečné naplnění, ať už pomocí čísel, grafů, vědeckých studií nebo marketingových výzkumů.

Na co lidé slyší

Zajímejte se o základní lidské hodnoty i hodnoty celé společnosti. Zaměřte se na průzkum trhu a zjistěte, o co se dnes lidé zajímají, jaká jsou palčivá témata a jaké cíle mohou být prospěšné pro obě strany. 

 • Poslání – stanovte si účel vašeho podnikání, proč se věnujete právě této činnosti a pro koho je tato nabídka služeb nebo produktů prospěšná
 • Cíle – naplánujte si cíle, které se dají změřit, může to být stanovení plánovaného příjmů, výdajů a také otázka zisku
 • Vize – zamyslete se nad tím, čeho chcete dosáhnout v rámci své činnosti, zde může být zmíněna i otázka světových problémů, kdy se podílíte na jejich řešení

Jak může vypadat poslání

 • Produkty a služby dostupné pro každého
 • Zlepšení životního prostředí
 • Zaměření na ekologii
 • Podpora vědy a technologií
 • Omezení dětské práce
 • Stejný přístup ke všem
 • Společenská odpovědnost
 • Smysluplná činnost pro zaměstnance

Nabídněte něco navíc

Nejenže svým posláním budete motivovat okolí, aby se zajímalo o podobnou věc, jako je například zmíněná ekologie nebo stejný přístup ke všem, ale zároveň budete inspirovat k činnostem, které mají smysl. Motivujte i ostatní k akci, která bude prospěšná pro společnost, ale i pro jednotlivce. Stanovení vizí a cílů motivuje také k efektivnější práci zaměstnanců. 

Získejte investory a sponzory

Prvním krokem k získání investorů a sponzorů je vybudování si dobré pověsti. Poslání a základní hodnoty vaší firmu určí, zda máte společný zájem. Odpovězte svým sponzorům na otázku, co chcete dělat a proč, zaujměte svým originálním nápadem a svým posláním. Prezentací svého podnikání můžete získat úvěr z crowdfundingu. Využijte jej pro rozšíření svých produktů nebo služeb. Nebojte se ani expanze na zahraniční trh a nabídněte zde stěžejní myšlenky vaší značky. 

Důležitost vizí

Kromě poslání firmy představte svým investorům také vize podniku. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o obraz budoucnosti, který svým podnikáním vytváříte. Díky jasným a konkrétním vizím zaujmete a společně s investory a sponzory se můžete podílet na plnění svých podnikatelských i osobních cílů.