Jaké situace čekají investiční trhy

[object Object]

Aktuální dění na Ukrajině se určitým způsobem dotklo jistě každého z nás. Zajímavý pohled se v této situaci nabízí na aktuální vývoj na investičních trzích. Podobná situace se v minulosti již několikrát opakovala, jak na ni ovšem reagovaly investiční trhy?

Prvotní tržní šok

Události minulého týdne doslova šokovaly celý svět. Z minuty na minutu se přetočil život mnoha lidem a jejich priority nabraly zcela nový směr.

Prvotní panika a šok mohly svádět ke zkratkovitému a iracionálnímu chování na investičním trhu. V tomhle ohledu jsou špatným sluhou moderní technologie. Právě jejich rychlost sehrává roli katalyzátoru.  V takové situaci může i zkušenější investor změnit svůj pevně stanovený investiční plán a podlehnout všeobecné panice. Tyto kroky však jen prohlubují vzniklý chaos a tržní zmatek. 

Při bližším pohledu do historie se však můžeme poučit a predikovat budoucí vývoj. Investiční trh totiž obdobné situace zažil již několikrát a vždy na ně reaguje poměrně chladně a s určitou přezíravostí. Z minulosti a podobných situací lze velmi snadno vypozorovat opakující se trend.

Po prvotním ochlazení a do jisté míry až šokovém poklesu, se trh začne velmi rychle „oklepávat“ a často se pomyslná ručička vah překlopí na skokový růst. Z ekonomického pohledu je současná situace pouhým politickým rizikem. Trh a ekonomika obecně na aktuální situaci nahlíží jinou optikou, chladnou a bez emocí. Z jejich pohledu jde „jen“ o geopolitickou hrozbu, s jakou se trh již mnohokrát potýkal a vyrovnal. Aktuální situace je pouze jeden z mnoha výkyvů, na který je potřeba reagovat.

Současná Evropa je navíc svírána v neúprosném klinči inflace. Pokud se zaměříme jen na tuzemsko, kde inflace již několik měsíců překračuje historické hranice, chladná hlava je tak v oblasti investic více než na místě. 

Jasný a bezpečný investiční plán

Trhy a celkově ekonomika své principy nemění a aplikují je dle jasných pravidel. Proto je vždy dobré se držet svého předem stanoveného investičního plánu. Již mnohokrát se v minulosti ukázalo, že investoři, kteří zachovali chladnou hlavu a nepodléhali svým emocím, vyšli z obdobných situací lépe než ti, kteří jednali pod jejich vlivem.

Zajištění investice nadevše

Z našeho dotazníku zcela jasně vyplývá, že investoři zcela logicky dávají nyní  přednost zajištěným investicím, které nabízí jistotu. V tomto ohledu ve Fingoodu razíme již dlouhodobě velmi jasnou politiku maximální ochrany investorů. Investice na Fingoodu jsou zajištěny zástavou nemovitého i movitého majetku, který slouží jako pomyslná bezpečnostní pojistka

Dobrou zprávou pro investory Fingoodu je výše LTV (loan to value), česky označované jako půjčka proti hodnotě. Ta údává poměr mezi výší půjčky a hodnotou zastavené nemovitosti. Toto zajištění se zejména u developerských projektů na Fingoodu pohybuje na vysokých hodnotách a dodává investicím výborné zajištění. To až do takové míry, které se ostatní investiční nástroje ani nepřiblíží.  Tyto vysoké zástavy dávají investorům jistotu, jako v případě možného nesplacení úvěru, kdy je tento zastavený majetek prodán a získané prostředky se rozdělí mezi jednotlivé zainteresované investory. 

Přesně stanovený cashflow

Neopomenutelný pocit jistoty v tomto ohledu nabízejí také pravidelné měsíční výplaty úroku. V tomto ohledu se investice do zavedených českých společností jeví jako velmi konzervativní typ investice. 

Jasnou a neoddiskutovatelnou výhodou je v případě investic na Fingoodu plánování cash flow. Úroky z investic jsou vypláceny v pravidelných intervalech a právě díky nim si lze velmi snadno naplánovat tok peněz. Pravidelný příjem a dobře rozplánované cashflow jsou již jen krůček od využívání výhod složeného úročení zcela naplno. Výnosy na Fingoodu si tak do jisté míry uzamykáte. Výnosy, a to i včetně garantované výše,  jsou totiž dohodnuté dopředu a nereagují na výkyvy trhu. #ZaUkrajinu

Jak jsme avizovali v minulém týdnu, tak se nechceme ve Fingoodu tvářit, že současná situace neexistuje a nijak se nedotýká nás ani našich investorů. Crowdfunding byl vždy o lidech a pro lidi. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli na vzniklou politickou situaci reagovat finančním darem. Část březnových poplatků zašleme na pomoc Ukrajině.
Dozvědět se více o pomoci Ukrajině >>

Věříme, že většina z Vás si zachová chladnou hlavu a v návaznosti na události posledních dní, nebude prudce otáčet svým investičním kormidlem.